PhD position Groningen (Dutch)

Young refugee students in primary education

Jonge vluchtelingleerlingen vormen een kwetsbare groep in het primair onderwijs. Voor leerkrachten is het lastig is om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Allereerst is er met name in de jongste groepen van het primair onderwijs een grote behoefte aan een geïntegreerde onderwijsmethode voor het leren van de Nederlandse taal (NT2).

Continue reading