VNOP lab visit February 9th

*English version below*

Beste VNOP leden,

Graag nodigen wij jullie van harte uit voor de VNOP labvisit van de Radboud Universiteit Nijmegen, op 9 februari 2015.
Het afwisselende programma bevat onder andere twee interactieve workshops en een groot aantal lab demo’s. Eén workshop zal gaan over stress bij baby’s en kinderen en in de andere workshop staat longitudinaal onderzoek centraal. In beide workshops zullen praktische en ethische uitdagingen en dilemma’s besproken worden. Bij de lab demo’s kunnen de taken die door onze onderzoekers gebruikt worden, bewonderd en zelf ervaren worden. Er zullen labdemo’s zijn met: sociometrische vragenlijsten, impliciete taken, games, stress maten, een simulator infant en temporal discounting taken.

Het gedetailleerde programma en informatie omtrent aanmelding voor deze dag zal nog volgen. Wij hopen jullie allemaal te zien op 9 februari 2015!

Namens de organisatie,
Carolina de Weerth
Christine Hechler
Erik de Water
Loes Pouwels

Dear VNOP members,

We are happy to invite you to the upcoming VNOP labvisit at Radboud University Nijmegen, on February 9th, 2015.
The program consists of two interactive workshops and several lab demo’s. One workshop will focus on stress in infants and children and the second workshop will focus on longitudinal research. In both workshops, practical and ethical challenges will be discussed. The labdemo’s will allow you to admire and experience tasks that are used by our researchers, including: sociometric questionnaires, implicit tasks, games, stress tasks, a simulator infant, and temporal discounting tasks.

You will receive a more detailed program and information about subscription for this day in due time. We hope to see you all on February 9th, 2015!

On behalf of the organization,
Carolina de Weerth
Christine Hechler
Erik de Water
Loes Pouwels

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.