PhD position at Leiden University

Promovendus (1,0 FTE) voor het evalueren van de interventie ‘Cool Little Kids’ (CLK), een preventieve interventie gericht op angstgevoelige peuters en kleuters. Door de ouders van deze angstgevoelige kinderen de CLK interventie aan te bieden waarin ouders psycho-educatie over de aard en ontwikkeling van angsten krijgen, en daarnaast manieren aangeleerd krijgen hoe ze met de angsten van hun kinderen om moeten gaan verwachten we dat we de angsten bij deze kinderen kunnen verminderen. 

Sollicitaties vergezeld van een motivatiebrief en cv, kunnen tot en met 27 september 2020  ingezonden worden.

Voor meer informatie zie: https://www.universiteitleiden.nl/vacatures/2020/q3/20-389-7649-promovendus-cool-little-kids