PhD position Groningen (Dutch)

Young refugee students in primary education

Jonge vluchtelingleerlingen vormen een kwetsbare groep in het primair onderwijs. Voor leerkrachten is het lastig is om goed aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Allereerst is er met name in de jongste groepen van het primair onderwijs een grote behoefte aan een geïntegreerde onderwijsmethode voor het leren van de Nederlandse taal (NT2). Ten tweede blijken vluchtelingleerlingen volgens hun leerkrachten vaak moeite te hebben om tot leren te komen. Ze observeren dat er in internationale klassen meer conflicten zijn, dat er minder optimaal leergedrag is en vermoeden dat er vaak sprake is van lijdensdruk (‘distress’) of trauma.

In dit project wordt een NT2-lespakket voor groep 1-2 samengesteld, doorontwikkeld en op effectiviteit onderzocht middels van een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data. Taalverwerving en sociaal-emotioneel welbevinden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling en het leren op school en zijn met elkaar verweven. Het voorgestelde onderzoek biedt daarom een combinatie van toegepast onderzoek en een fundamenteel, praktisch relevant onderzoek naar de Nederlandse taalverwerving en haar relatie met het welbevinden van jonge vluchtelingleerlingen.

Bij dit onderzoek binnen de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG wordt samengewerkt met de afdeling Pedagogiek, GGZ-instelling Molendrift en het bedrijf Bereslim.

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die voldoet aan de volgende kwalificaties:
• een afgeronde (research-)masteropleiding in een relevantie richting (bijvoorbeeld Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie, (Ortho)pedagogiek)
• aantoonbare deskundigheid op het gebied van ontwikkelingsprocessen in de kindertijd
• goede onderzoeksvaardigheden (analyse van kwantitatieve gegevens, interview- en observatievaardigheden)
• affiniteit/ervaring met kinderen in de leeftijd 4-8 jaar en/of hun ouders/leerkrachten
• affiniteit/ervaring met vluchtelingen of kinderen met een migratieachtergrond strekt tot de aanbeveling
• goede verbale en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels
• organisatietalent, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en het vermogen om samen te werken in het onderzoeksteam en met deelnemende scholen.

reageren kan via: https://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S0006KZP&cat=wp