Promotie Sabine Peters

Titel: The Adolescent Brain: Unraveling the neural mechanisms of cognitive and affective development

Datum: 27 januari 2016 om 16.15

Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 67-73

Met de club onderzoekers van Brain and Development is Peters erin geslaagd een grootschalige fMRI-studie met 300 jongeren op te zetten naar hersenontwikkeling in de adolescentie. Niet alleen de schaal maakt het onderzoek uniek, ook de tijdspanne. Peters: ‘Dit is een van de eerste studies waarin zoveel deelnemers over langere tijd gevolgd zijn. Dat is belangrijk om echt sterke conclusies te trekken over de ontwikkeling van de hersenen in de adolescentie. Mogelijk zijn adolescenten flexibeler dan volwassenen om hun cognitieve hersengebieden al dan niet in te schakelen. Wanneer ze extra gemotiveerd zijn door de aanwezigheid van vrienden of beloningen, zullen ze wellicht nog beter presteren dan volwassenen die daarvoor minder gevoelig zijn.
Link voor meer informatie