Promovendus Onderzoekscluster Kindermishandeling

De Universiteit Leiden brengt graag de volgende vacature onder uw aandacht.

• Promovendus Onderzoekscluster Kindermishandeling (38 uur per week)
De sluitingsdatum van deze vacature is 6 december a.s.

Meer… http://www.werkenbij.leidenuniv.nl/vacatures/phd-posities/13-239-promovendus-onderzoekscluster-kindermishandeling.html
Nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij prof. dr. Lenneke Alink alinklra@fsw.leidenuniv.nl