A new article from Jeugd in Ontwikkeling!

A new article from “Jeugd in Ontwikkeling”, the Dutch-language, open access, scientific journal in the field of pedagogy, psychology and psychiatry in 0- to 23-year-olds.

Professionals in the field often lack access to academic literature; with help from the VNOP, the newly launched ‘Youth in Development’ is changing this. Articles in this journal are freely accessible and contain relevant academic research highlighting development, parenting and interventions from different perspectives and contexts. Currently, the journal has been in existence for almost a year and the third article is online:

‘Ingrediënten van effectieve ouderbegeleiding bij gedragsproblemen van jonge kinderen’ van Patty Leijten kaart een dilemma aan: ouders die een belangrijke rol spelen in de instandhouding en verdere ontwikkeling van gedragsproblemen worden vaak begeleiding geadviseerd, maar beschikbare programma’s die aantoonbaar effectief zijn hebben als nadeel dat ze vaak duur zijn, door professionals als rigide worden ervaren omdat ze in hun geheel moeten worden uitgevoerd en soms alleen in groepsvorm kunnen worden aangeboden. Voor professionals is het dan moeilijk kiezen als in hun werksetting alleen ruimte is om onderdelen van programma’s aan te bieden.

Het artikel van Leijten geeft een eerste, voorlopig antwoord op dat dilemma. Het bevat tal van details over het hoe en waarom van de werkzaamheid van de verschillende bestanddelen. Ook toont het enkele opvallende bevindingen. Zo lijkt de toegevoegde waarde van sommige elementen van ouderbegeleiding (bijvoorbeeld het versterken van de ouder-kindrelatie) af te hangen van de ernst van gedragsproblemen; is minder begeleiding (in termen van inhoud en aantal sessies) soms beter dan meer begeleiding en blijken online programma’s een goed alternatief voor traditionele programma’s, mits ouders goed worden begeleid.

Lees dit en andere artikelen gratis op de site van ‘JiO’: https://jeugdinontwikkeling.nl/article/view/11691/. En blijf op de hoogte via de mail: https://jeugdinontwikkeling.nl/user/register.