De vakgroep Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam zoekt een Promovendus

De vakgroep Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam zoekt een

Promovendus m/v voor 38 uur per week

voor het project “Werkzame elementen bij Sociale Vaardigheidstrainingen ”.

Het project maakt deel uit van de onderzoeksactiviteiten van het consortium Sociale Vaardigheden, dat is gefinancierd in het kader van het ZonMw-programma “Effectief werken in de Jeugdsector”. Het doel van het totale project is om tot een advies te komen over de meest effectieve en efficiënte behandelpakketten en –elementen voor kinderen op het gebied van sociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, en sociale angst.

Projectomschrijving
Er zijn voor jongeren in Nederland veel interventies beschikbaar op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Maar welke van deze interventies zijn het beste aan te bevelen? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is het onder andere van belang meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid van de elementen waar deze interventies uit zijn opgebouwd. Dit onderzoeksproject is dan ook gericht op het toetsen van de werkzaamheid van de verschillende elementen van interventies op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid. De promovendus gaat dit onderzoek uitvoeren middels een meta-analyse en een aantal “microtrials” op basisscholen.

De microtrials zijn gericht op het identificeren van werkzame elementen in programma’s gericht op (1) het stimuleren van weerbaarheid van kinderen, (2) het stimuleren van sociale vaardigheden en prosociale intenties van kinderen, en (3) het verminderen of tegengaan van sociale angst.  Naast de drie microtrials zal de promovendus een meta-analyse uitvoeren van internationaal gepubliceerde studies naar de werkzame elementen van trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Wat zijn de kerntaken

 • Het opzetten en uitvoeren van een meta analyse naar werkzame elementen van sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen;
 • Het opzetten en uitvoeren van microtrials naar werkzame elementen van sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen op basisscholen;
 • begeleiden van masterstudenten en studentassistenten in de uitvoering van de projectactiviteiten;
 • statistische analyses uitvoeren op verzamelde data en publiceren van de resultaten in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • geven van presentaties op nationale en internationale congressen en bijeenkomsten.
 • deelname aan scholingsactiviteiten, in het kader van de PhD-opleiding van de Graduate School of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam;
 • onderwijs verzorgen aan bachelor- en masterstudenten pedagogiek en onderwijskunde.

Wat bieden wij

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar (omvang 1.0 fte = 38 uur per week) met uitzicht op een verlenging van 2 jaar (totaal 3 jaar) in geval van een goede beoordeling na het eerste jaar. Uw salaris bedraagt minimaal € 2.174,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot € 2.779,- op basis van volledige werktijd conform de cao Nederlandse Universiteiten. De startdatum is 15 augustus 2016 en de duur van het project is 36 maanden.

Het project is ondergebracht bij de vakgroep Pedagogiek van de universiteit van Amsterdam. Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere partijen binnen het consortium, waaronder de Radboud Universiteit en TNO Child Health. Het project en de promovendus staan onder begeleiding van prof. dr. Geertjan Overbeek (Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Ron Scholte (Radboud Universiteit) en dr. Minne Fekkes (TNO Child Health).

Wat vragen wij
Afgeronde (of bijna afgeronde) master in de gedragswetenschappen of aanverwante discipline;

 • uitstekende studieresultaten;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring met empirisch onderzoek, bijvoorbeeld door het gevolgd hebben van een research master
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden op elk niveau (kinderen, ouders, leraren, managers, collega’s, media);
 • sterk analytisch vermogen en goede statistische vaardigheden;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheid in Nederlands en (academisch) Engels
 • uitstekende organisatorische vaardigheden; goed projectmatig kunnen werken, met wisselende werkdruk en deadlines
 • een ondernemende persoonlijkheid, gericht op samenwerking, resultaat en kwaliteit

Inlichtingen

Een projectbeschrijving en additionele informatie zijn verkrijgbaar bij dhr prof. Geertjan Overbeek, supervisor van het project,  e-mail: g.overbeek@uva.nl

Hoe te solliciteren
Een sollicitatiebrief van max. 1 pagina, inclusief een gedetailleerd en recent curriculum vitae en met bijgevoegd overzicht van studieresultaten, kunnen tot 22 april 2016 per e-mail gestuurd worden t.a.v. dhr. Prof. G. Overbeek, email: g.overbeek@uva.nl

Eerste gesprek vindt plaats in de week van 9-13 mei 2016. Tweede gesprek vindt plaats op 24 of 25 mei 2016.