PhD position EUR/RUG

Promovendus gezocht voor een promotieonderzoek bij de EUR naar de effectiviteit van traumabehandeling van gezinnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugdinstituut. Deadline 15 januari.

In dit longitudinale mixed method onderzoek naar de effectiviteit van KINGS worden gegevens verzameld bij jeugdigen, ouders en hulpverleners. Daarbij wordt een kleine groep van tien gezinnen van voor tot na de KINGS behandeling intensief gevolgd door middel van interviews en vragenlijsten. De promovendus is, in samenwerking met hulpverleners van Accare, verantwoordelijk voor de dataverzameling, dataverwerking en data-analyse. Aangezien het KINGS programma is ontwikkeld bij de afdeling De Ruyterstee van Accare, een organisatie voor jeugd ggz in Smilde, Noord-Nederland, vindt het onderzoek vooral daar plaats. Dit betekent dat van de promovendus flexibiliteit om te reizen wordt gevraagd. De promovendus wordt aangesteld op dit onderzoek en rondt het onderzoek af met een proefschrift bestaande uit meerdere internationale (Engelstalige) wetenschappelijke publicaties. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ. 

Voor meer informatie zie https://www.academictransfer.com/en/296281/promovendus-effectiviteit-van-kings-onderzoek-naar-innovatieve-behandeling-voor-getraumatiseerde-kinderen-en-ouders/