UD Orthopedagogiek EUR (sectie ortho- en gezinspedagogiek)

De sectie Ortho- en Gezinspedagogiek (OGP) van het Department of Psychology, Education & Child Studies bij de Erasmus Universiteit Rotterdam nodigt kandidaten om te solliciteren voor de functie van universitair docent Orthopedagogiek. Als universitair docent lever je een bijdrage aan zowel het onderwijs (60%) als onderzoek (40%) binnen de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek. Deadline 3 januari.

Als universitair docent Orthopedagogiek lever je in nauwe samenwerking met collega’s van de sectie OGP een bijdrage aan het onderwijs aan studenten (ortho)pedagogiek binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen. De onderwijstaken worden in onderling overleg afgestemd. Het gaat bijvoorbeeld om het geven van cursussen aan groepen studenten en individuele begeleiding aan studenten bij stages en scripties in zowel de Bachelor als Master. Ook de begeleiding van studenten bij het schrijven van casussen in het kader van de Basisaantekening Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) kan behoren tot het takenpakket. Het onderwijs wordt verzorgd in het Nederlands.

Je levert ook een bijdrage aan en werkt samen in onderzoeksprojecten binnen het onderzoeksprogramma van de sectie OGP, welke gericht is op 1) onderzoek naar factoren gerelateerd aan een gezonde ontwikkeling van het kind, gezin en hun omgeving, 2) onderzoek naar het ondersteunen van ouders en professionele opvoeders door het ontwikkelen van interventies en het voorzien in evidence-based advies in samenwerking met cliënten, ouders, jeugdzorg- en onderwijsprofessionals in samenwerking met sociale partners, en 3) onderzoek waarin het gebruik en de ontwikkeling van dynamische en complexe onderzoeksmethoden (waaronder experimentele en longitudinale designs, observaties en experience sampling, kwalitatieve methoden en historisch onderzoek) centraal staat.

In lijn met de standaarden binnen de faculteit publiceer je in internationaal erkende, peer-reviewed academische tijdschriften op het gebied van de (ortho)pedagogiek, verwerf je subsidies voor onderzoek en lever je een bijdrage aan de sociale impact van jouw onderzoek.

De sectie Ortho- en Gezinspedagogiek bestaat uit een groep enthousiaste collega’s die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek in de gezins- en orthopedagogiek. Het team bestaat uit promovendi, wetenschappelijke en universitair(e) (hoofd)docenten, en een aantal (bijzonder) hoogleraren. Samen coördineren zij het onderwijs voor studenten van de Bachelor en Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen. Ook zijn zij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten.

Voor meer informatie zie https://www.academictransfer.com/en/296280/universitair-docent-orthopedagogiek-bij-de-sectie-ortho-en-gezinspedagogiek-085fte/