Universiteit Gent: Studiedag ‘Samen de veerkracht van jongeren versterken: de motiverende rol van leraren, ouders en hulpverleners’

Studiedag ‘Samen de veerkracht van jongeren versterken: de motiverende rol van leraren, ouders en hulpverleners’

🖋️ Leraren, ouders, zorgverleners, kortom ieder die bijdraagt tot de groei van jongeren, worstelt wel eens met motivationele uitdagingen. Het is niet vanzelfsprekend om jongeren duurzaam te motiveren én tegelijkertijd zorg te dragen voor je eigen motivatie en welbevinden. Tijdens deze studiedag worden recente inzichten vanuit de Zelf-Determinatie Theorie, een sterk onderzochte motivatietheorie, door diverse keynote sprekers in binnen- en buitenland gedeeld. Zo hebben we de eer om Prof. Dr. Richard Ryan te verwelkomen, de grondlegger van de Zelf-Determinatie Theorie (Ryan & Deci, 2017) en wereldwijd één van de meest geciteerde onderzoekers binnen de psychologie.

🗓️ De dag bestaat uit een plenair gedeelte met diverse keynote lezingen in de voormiddag. In de namiddag worden er 8 parallelle thematische sessies georganiseerd, waarvan je er twee kan bijwonen. Hierin worden concrete motiverende methodieken en trainingsprogramma’s voorgesteld en van reflecties voorzien door een praktijkgetuige. Op het einde van de dag sluiten we af met een plenair Q&A gedeelte waarbij er vragen en bezorgdheden met Prof. Dr. Richard Ryan en Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste kunnen gedeeld worden.

❓ Info en inschrijving: https://lnkd.in/ewAd-6im