Wetenschappelijk docent EUR (sectie ortho- en gezinspedagogiek)

De sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van het Department of Psychology, Education & Child Studies bij de Erasmus Universiteit Rotterdam nodigt kandidaten om te solliciteren voor de functie van wetenschappelijk docent. Als wetenschappelijk docent lever je een belangrijke bijdrage aan het onderwijs bij Pedagogische Wetenschappen binnen de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek.

Als wetenschappelijk docent lever je in nauwe samenwerking met collega’s van de sectie OGP een bijdrage aan het onderwijs aan studenten van Pedagogische Wetenschappen. Het gaat om het geven van cursussen aan groepen studenten, waaronder een practicum Schrijfonderwijs voor 1e jaars studenten. Ook bied je individuele begeleiding aan studenten bij stages en het schrijven van scripties in zowel de Bachelor als Master. Ook de begeleiding van studenten bij het schrijven van casussen in het kader van de Basisaantekening Diagnostiek van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) behoort tot het takenpakket. Het onderwijs wordt verzorgd in het Nederlands.

Voor meer informatie zie https://www.academictransfer.com/en/296279/wetenschappelijk-docent-bij-de-sectie-ortho-en-gezinspedagogiek-02-09-fte/